DET ÄR ROLIGT ATT JOBBA. OCH DET ÄR ROLIGT ATT HJÄLPA FÖRETAG ATT SYNAS MERA OCH UTVECKLA SIN VERKSAMHET.
Vi har haft roligt i 20 år.
Tillsammans med alla möjliga sorters företag har vi kommunicerat, verksamhetsutvecklat , marknadsfört, utbildat, byggt och byggt vidare!

Vi har designat och byggt mässor på modemässan i Paris.
Vi har uppfunnit och utvecklat affärssystem.
Vi har filmat Bosse Ringholm och gjort reklamfilm för Kvarnen i hyssna.
Vi har fotograferat Horredsmattans produkter och hela personalen på Nordea.
Vi uppfann en automatisk importfunktion så att Linneväveriet kunde uppdatera hela sin webbplats automatiskt.
Vi har jobbat i Paris, Hong Kong, London, Stockholm, Hyssna, Överlida och många andra av världens metropoler.

Vi tror på ett ärligt och öppet samarbete där ansvar och kundnytta är honörsord!

Vi tror att vi tillsammans med dig kan göra allting lite bättre och att vi kan ha roligt under tiden.

Ring eller maila oss på 0320-18430 eller  info@kooper.se